Trao thưởng cho các hộ chăn nuôi mô hình thực hiện tốt nhất tại Hòa Bình (10/12/2019)

Một cuộc họp tổng kết thường niên đã được tổ chức tại Hòa Bình vào ngày 10 tháng 12 năm 2019. Cuộc họp có sự tham dự của Giám đốc Sở NN & PTNT Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đà Bắc, Giám đốc Dự án, đại diện của chuyên gia Việt Nam và Nhật Bản, trong đó có Cố vấn Trưởng dự án , cũng như 90 hộ chăn nuôi mô hình từ 6 xã của huyện Đà Bắc.

Dự án đã hoạt động từ tháng 4 năm 2016 với 15 hộ chăn nuôi mô hình của xã Cao Sơn nhằm tăng năng suất của lợn bản địa Việt Nam. Vào tháng 3 năm 2017, tỉnh Hòa Bình đã mở rộng các hoạt động với nguồn vốn đối ứng của chính họ để mở rộng thêm 75 hộ chăn nuôi của 5 xã bổ sung. Dưới sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ chuyên gia Nhật Bản, Dự án đã triển khai các hoạt động nhằm cải thiện phương pháp dinh dưỡng, chăn nuôi và môi trường, bao gồm giới thiệu và sử dụng thẻ ghi chép cho lợn nái. Kết quả là, với 15 hộ mô hình của xã Cao Sơn nơi các hoạt động của Dự án bắt đầu sớm hơn, khoảng cách giữa thời gian đẻ trung bình đã giảm xuống dưới hai tháng; số lần đẻ hàng năm đã tăng từ 1,6 đến 2,13 lần; và số heo con cai sữa mỗi nái mỗi năm đã tăng từ 10,33 lên 14,45.

Dự án đã phân tích các thẻ ghi chép lợn nái được duy trì bởi 90 hộ mô hình và trao giải thưởng Hộ chăn nuôi thực hiện tốt nhất cho sáu (6) hộ mô hình, mỗi xã một hộ.

Tỉnh Hòa Bình phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đà Bắc có kế hoạch mở rộng hoạt động vào năm 2020, với triển vọng mở rộng trong tương lai sang các huyện khác.

 

Sáu hộ chăn nuôi mô hình thực hiện tốt nhất tại Đà Bắc, Hòa Bình.

90 hộ mô hình của 6 xã.

Ông Đinh Văn Tiên, hộ chăn nuôi mô hình xã Cao Sơn

Ông Vương Đắc Hùng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hòa Bình.

Tin liên quan

Hội thảo Tổng kết dự án được tổ chức tại...

Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2020 — Hội thảo Phổ biến cuối cùng (Tổng kết) của Dự án SATREPS “Thành lập hệ thống...

Hoàn thành bảo quản đông lạnh tinh trùng của 6 tỉnh...

Hoạt động của dự án về bảo quản đông lạnh tinh trùng lợn đực bản địa được bắt đầu vào tháng 10 năm 2018. Sau một...

Thăm Quan hệ thống ngân hàng gen ở Tsukuba (ngày 2 tháng...

Nhóm cán bộ của Viện Chăn Nuôi do Giám đốc Dự án và đại diện của Bộ NN & PTNT dẫn đầu đã đến thăm hệ thống...