Tóm tắt dự án

 • Tên dự án

Thành lập Ngân hàng gen đông lạnh cho các giống lợn bản địa của Việt Nam và Phát triển hệ thống chăn nuôi lợn bền vững bảo vệ đa dạng sinh học

 • Nhà tài trợ:

Chính phủ Nhật Bản

 • Đơn vị thực hiện

 

 • Thời gian thực hiện: 5/5/2015 – 4/5/2020 (5 năm)
 • Địa điểm thực hiện: Hà Nội và tỉnh Hòa Bình
 • Nhóm đối tượng đích: Nghiên cứu viên/ Kỹ thuật viên Viện Chăn Nuôi, Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt nam và tỉnh Hòa Bình
 • Đối tượng hưởng lợi: Nghiên cứu viên/ Kỹ thuật viên Viện Chăn Nuôi, Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, Học viện Nông nghiệp  các hộ chăn nuôi thí điểm
 • Mục tiêu tổng thể: Hệ thống bảo tồn đa dạng sinh học của các giông lợn bản địa của Việt nam được thành lập.
 • Mục tiêu dự án: Hệ thống bảo tồn các giống lợn bản địa của Việt Nam được thành lập nhằm định loại, đánh giá và sử dụng nguồn gen.
 • Đầu ra dự kiến:
 1. Một hệ thống cơ sở dữ liệu và hệ thống bảo tồn đông lạnh dựa trên phân tích theo dòng các giống lợn bản địa Việt nam được thiết lập.
 2. Các kỹ thuật sinh sản từ tinh và/hoặc phôi được phát triển
 3. Phương pháp sử dụng nguồn di truyền các giống lợn bản địa Việt nam (các biện pháp phòng tránh các bệnh truyền nhiễm và xây dựng hệ thống chăn nuôi) được thành lập và hoàn thiện.
 • Hoạt động dự án:

Để đạt được các kết quả dự kiến nêu trên, dự án được thiết kế với các nội dung và các hoạt động, được thể hiện cụ thể như sau:

1)  Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và bảo tồn đông lạnh dựa trên phân tích theo dòng các giống lợn nội Việt Nam.

Các hoạt động cụ thể cho nội dung này bao gồm:

 • Hoạt động 1.1. Xác định và phân loại các giống lợn nội (thu thập số liệu các giống lợn, thu thập mẫu vật nguyên liệu di truyền các giống lợn, phân tích cây di truyền bằng microsatellite trong phòng thí nghiệm).
 • Hoạt động 1.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu về các giống lợn nội của Việt Nam (bộ công cụ điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu (phần mềm) về quản lý dữ liệu đặc điểm các giống lợn).
 • Hoạt động 1.3. Thành lập các quy tắc, quy chế sử dụng, vận hành cho việc quản lý cơ sở dữ liệu và ngân hàng gen đông lạnh (hướng dẫn vận hành bảo tồn và phân phối).
 • Hoạt động 1.4. Lắp đặt các thiết bị bảo tồn đông lạnh (nhập khẩu, lắp đặt, vận hành dụng cụ, trang thiết bị phục vụ bảo tồn đông lạnh).
 • Hoạt động 1.5. Thực hiện các khóa tập huấn về bảo tồn đông lạnh tinh trùng (xây dựng quy trình đông lạnh và bảo tồn tế bào, tinh trùng, đào tạo cho cán bộ việc khai thác và quy trình đông lạnh).
 • Hoạt động 1.6. Duy trì hoạt động cho các thiết bị bảo tồn đông lạnh.

2) Phát triển các kỹ thuật sinh sản từ tinh và/hoặc phôi cho Lợn

Nội dung này thực hiện nhằm tạo ra phôi, lợn con từ tế bào sinh sản được bảo tồn đông lạnh như tinh trùng, trứng. Các hoạt động tương tư đã được thực hiện thành công đối với các giống lợn ngoại (tại nước ngoài) và sẽ là lần đầu áp dụng đối với các giống lợn bản địa ở Việt Nam. Các hoạt động trong nội dung này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo con non (lợn con) từ các nguyên liệu di truyền được bảo tồn, áp dụng phương pháp này sẽ có khả năng rất lớn trong việc khôi phục các giống vật nuôi đã bị mất nhưng nguyên liệu di truyền được bảo tồn. Các phương pháp này cũng cho phép tạo ra các nguyên liệu di truyền cho bảo tồn đông lạnh. Các hoạt động cụ thể trong nội dung này bao gồm:

 • Hoạt động 2.1. Xây dựng quy trình tạo phôi invitro cho các giống lợn nội (xây dựng chuẩn hóa phương pháp trên lợn trong điều kiện phòng thí nghiệm ở Việt Nam; tiến hành sản xuất phôi invitro trong phòng thí nghiệm đối với các giống lợn nội tiến tới tạo ra lợn con từ phôi invitro)
 • Hoạt động 2.2. Xây dựng phương pháp bảo tồn đông lạnh trứng, phôi và tế bào soma các giống lợn nội (chuẩn hóa và hoàn thiện phương pháp, tiến hành thụ tinh ống nghiệm và tạo phôi invitro).
 • Hoạt động 2.3. Phát triển các kỹ thuật nhân bản sản xuất phôi cho các giống lợn nội (hoàn thiện phương pháp,đồng pha tế bào, nuôi cấy phôi trong môi trường nuôi cấy nhân tạo)
 • Hoạt động 2.4. Xây dựng các phương pháp cấy chuyển phôi cho lợn nội.

3) Khai thác và phát huy nguồn gen lợn bản địa của Việt Nam.

Trong nội dung này, các hoạt động được thực hiện nhằm khai thác, phát triển tiềm năng di truyền của các giống lợn và đặc biệt xây dựng mô hình thí điểm phát triển giống lợn bản địa của Hòa Bình (Lợn Mán), trên cơ sở đó có thể áp dụng đối với các giống lợn bản địa khác.

Các hoạt động cụ thể bao gồm:

Hoạt động 3.1. Nâng cao các kỹ thuật sinh sản và tạo giống đối với lợn không nhiễm/ ít bản sao virus nội sinh.

Hoạt động 3.2. Rà soát các điều kiện cách ly cần thiết phục vụ xuất khẩu các con lợn nội Việt Nam không mang/ ít bản sao virus nội sinh

Hoạt động 3.3. Thực hiện xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật cho cán bộ thú y cơ sở để nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi giống lợn nội.

Hoạt động 3.4. Xây dựng mô hình bảo tồn và phát triển giống lợn Mán Hòa Bình theo chuỗi có chỉ dẫn nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

4) Hoạt động đào tạo

4.1.Đào tạo dài hạn.

Các hoạt động đào tạo dài hạn của dự án được kết hợp chung với chương trình đào tạo của Nhật Bản dành cho Việt Nam trong đó các nghiên cứu viên của đối tác Việt Nam khi trúng tuyển học bổng của Chính phủ Nhật Bản sẽ được bố trí các hoạt động nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo của Nhật Bản và sử dụng nguồn ngân sách không nằm trong dự án và không hạn chế về số lượng.

Ngân sách dự án dự kiến hỗ trợ đào tạo 2 nghiên cứu sinh tiến sĩ theo điều kiện xét tuyển của cơ sở đào tạo tại Nhật Bản.

4.2.Đào tạo, tập huấn ngắn hạn.

Các khóa đào tạo và tập huấn ngắn hạn cho các nghiên cứu viên các Viện đối tác của Việt Nam tùy theo chương trình và nội dung hợp tác. Các nội dung khóa học dự kiến bao gồm:

 • Chẩn đoán bệnh truyền nhiễm.
 • Vận hành ngân hàng đông lạnh, RT-PCR, FISH.
 • Chăn nuôi – thú y, kiểm dịch.
 • Xây dựng thương hiệu.

4.3. Đào tạo trong nước.

Các hoạt động đào tạo trong nước có thể bao gồm các sinh viên thạc sĩ, sinh viên tốt nghiệp đại học của các Trường, các Viện nghiên cứu. Các khóa tập huấn đào tạo tại hiện trường cho cán bộ thú y, khuyến nông tỉnh; Các hộ nông dân tham gia mô hình.

 

Tin liên quan

Giới thiệu chung

Trong những thập kỷ gần đây, để nâng cao năng suất và sản lượng chăn nuôi lợn đồng thời đáp ứng nhu cầu tiêu dùng...