35058203_2123514001253514_3051356277037858816_n

Tin liên quan

Khởi động việc bảo quản đông lạnh tinh trùng...

Một trong những kết quả của Dự án là thiết lập một ngân hàng đông lạnh dựa trên việc phân tích các giống lợn bản...

Đoàn Giám sát của JICA Hội sở sang thăm và làm việc...

Ngày 4 đến 8 tháng 12 năm 2018, JICA Hội sở đã cử đoàn giám sát sang Việt Nam nhằm kiểm tra tiến độ của các hoạt động...

Hội thảo xây dựng KH hoạt động 2019-2020 và Họp...

Hội thảo xây dựng kế hoạch hoạt động năm thứ 5 của dự án (2019-2020) và Cuộc họp Ban Quản lý dự án lần thứ 9 đã...
 Jerseys China