Đánh giá cuối kỳ dự án được tiến hành từ 17-31/10/2019

Đánh giá cuối kỳ chung của Dự án được thực hiện từ ngày 17-31 tháng 10 năm 2019. Mục đích của đợt đánh giá là đánh giá các kết quả của Dự án từ năm tiêu chí đánh giá (mức độ phù hợp, hiệu quả, hữu hiệu, tác động và tính bền vững), thảo luận với các bên liên quan của Dự án các hoạt động còn lại chưa được thực hiện và các hành động được thực hiện sau Dự án và đề xuất một bộ khuyến nghị.

Việc đánh giá được thực hiện với đại diện của JICA, JST và Bộ NN & PTNT. Nhóm đánh giá chung đã gặp gỡ các thành viên Dự án và thăm Trung tâm NC&PT Chăn nuôi miền núi Thái Nguyên và đi Hòa Bình thăm các lò mổ và hộ nông dân mô hình của huyện Đà Bắc. Hội thảo Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học lần thứ 3 được tổ chức vào ngày 30 tháng 10 chia sẻ kết quả gần đây của các nghiên cứu khoa học của Dự án.

Kết quả đánh giá đã được báo cáo trong cuộc họp của Ban chỉ đạo chung (JCC) lần thứ 5 được tổ chức vào ngày 31 tháng 10. Dự án được đánh giá đã tiến triển gần như thỏa đáng để đạt được mục đích của Dự án và đã tạo ra các tác động đáng kể. Kết quả đánh giá của 5 tiêu chí đều cao hoặc tương đối cao. Đánh giá chung của Dự án là cao.

Kể từ tháng 2 năm 2019 khi dịch tả lợn châu Phi lần đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam, nó đã nhanh chóng lan rộng khắp cả nước. Tuy nhiên, tình hình bất lợi đã thúc đẩy nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ và bảo tồn tài nguyên lợn bản địa Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cam kết bảo tồn các giống lợn bản địa của mình phối hợp với Viện Chăn nuôi vì cơ quan này có chuyên môn phù hợp và công nghệ sinh sản tiên tiến thu được thông qua Dự án. Đó là một thành tựu đáng chú ý của Dự án.

 

Tham quan một hộ chăn nuôi mô hình ở xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc. Các biện pháp phòng ngừa được thực hiện để phòng ngừa và kiểm soát ASF.
 

Một ví dụ về việc chăm sóc lợn nái và heo con. Hộ chăn nuôi này đã tạo ra một khu vực riêng cho mẹ và heo con và lấp đầy nó bằng rơm và vải để giữ ấm cho heo con.
Dựa trên báo cáo và thảo luận tại cuộc họp JCC lần thứ 5, báo cáo đánh giá cuối kỳ chung đã được ký bởi các trưởng nhóm đánh giá chung.

 

Tin liên quan

Hội thảo Tổng kết dự án được tổ chức tại...

Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2020 — Hội thảo Phổ biến cuối cùng (Tổng kết) của Dự án SATREPS “Thành lập hệ thống...

Trao thưởng cho các hộ chăn nuôi mô hình thực hiện...

Một cuộc họp tổng kết thường niên đã được tổ chức tại Hòa Bình vào ngày 10 tháng 12 năm 2019. Cuộc họp có sự tham...

Hoàn thành bảo quản đông lạnh tinh trùng của 6 tỉnh...

Hoạt động của dự án về bảo quản đông lạnh tinh trùng lợn đực bản địa được bắt đầu vào tháng 10 năm 2018. Sau một...