Khởi động việc bảo quản đông lạnh tinh trùng (14 tháng 2 năm 2019)

Một trong những kết quả của Dự án là thiết lập một ngân hàng đông lạnh dựa trên việc phân tích các giống lợn bản địa Việt Nam. Tính từ năm 2015 là thời điểm bắt đầu Dự án, Dự án đã thu thập khoảng 2.033 mẫu mô tai của 32 giống lợn bản địa từ 22 tỉnh thành trong cả nước. Các chuyên gia Dự án cũng lấy mẫu DNA của 25 giống lợn bản địa và 3 giống lợn ngoại nhập để tiến hành phân tích gen. Dựa trên kết quả thu được, các khu vực và tỉnh thành có các giống lợn thuần sẽ được ưu tiên nghiên cứu.

Đầu năm 2018, Dự án đã mua một số con lợn đực từ Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai và chuyển về Trung tâm Bảo tồn trực thuộc Viện Chăn nuôi để tiến hành lấy tinh và bảo quản đông lạnh tinh trùng. Tinh trùng được bảo quản trong các bình nitơ lỏng ở nhiệt độ âm 1960C đặt tại Phòng Thí nghiệm của Viện. Tính đến thời điểm này, 4.104 ống tinh lấy từ 10 con lợn đực có nguồn gốc từ Lai Châu và Hà Giang đã được lưu trữ.

Dự án thiết lập cơ sở dữ liệu chứa các thông tin về hình dáng như màu lông, hình dáng cơ thể của các giống lợn nghiên cứu. Do việc bảo quản đông lạnh tinh hoàn và phôi khó hơn tinh trùng nên Dự án đang tiếp tục thí nghiệm nhằm xây dựng các phương pháp bảo quản các bộ phận này. Trong năm còn lại của Dự án, hoạt động bảo quản đông lạnh tinh trùng và xây dựng cơ sở dữ liệu sẽ được tiếp tục thực hiện nhằm mục đích lên kế hoạch xây dựng hệ thống ngân hàng đông lạnh cho Việt Nam.

Tin liên quan

Hoàn thành bảo quản đông lạnh tinh trùng của 6 tỉnh...

Hoạt động của dự án về bảo quản đông lạnh tinh trùng lợn đực bản địa được bắt đầu vào tháng 10 năm 2018. Sau một...

Dự án tiến hành bảo quản đông lạnh tinh trùng...

Thông thường, Dự án sẽ cử người đến các tỉnh được lựa chọn để mua và vận chuyển lợn đực về Hà Nội khai thác...

Điều tra nguồn gen lợn bản địa và lấy mẫu sinh...

Từ ngày 20/10 đến 6/11 năm 2016, nhóm nghiên cứu thực địa của dự án đã tiến hành điều tra và thu thập mẫu sinh học...