Hoạt động Hợp phần 3

Rà soát các điều kiện cách ly cần thiết phục vụ xuất khẩu các con lợn nội Việt nam không mang/ ít bản sao PERV

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành ra soát văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam và Nhật Bản liên quan đến vấn đề kiểm dịch xuất nhập khẩu động vật và sản phẩm động vật và tổ chức hội thảo lấy ý kiến. Đồng thời, tiến hành khảo sát một số địa điểm để sử dụng nuôi cách li kiểm dịch trước khi xuất khẩu bao gồm Đảo Rều – Hạ Long – Quảng Ninh; Trạm lợn giống Kỳ Sơn – Hòa Bình thuộc TTNC lợn Thụy Phương – Viện Chăn nuôi và TTNC và Phát triển chăn nuôi miền Núi – Thái Nguyên.

Tin liên quan

Thu thập mẫu máu định kỳ giám sát dịch bệnh tại...

Theo kế hoạch định kỳ hàng quý, các cán bộ của Học viện Nông nghiệp VN phối hợp cùng chuyên gia Viện Thú y Nhật Bản...

Tập huấn cán bộ thú y địa phương tại Đà Bắc,...

Từ ngày 29/8/2017 đến ngày 1/9/2017, nhóm cán bộ dự án thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam – PGS.TS. Nguyễn Văn Thanh,...

Tiến sĩ Hayashi thăm các hộ mô hình ở xã Cao Sơn,...

?ã g?n m?t n?m k? t? khi D? án b?t ??u làm vi?c v?i các h? mô hình ? xã Cao S?n, huy?n ?à B?c thu?c t?nh Hoà Bình. Hi?n t?i, có 6 h? mô hình,...
 Jerseys China