Hoạt động Hợp phần 1

Kết quả bước đầu điều tra tình hình chăn nuôi lợn bản địa và lấy mẫu sinh học trên lợn.

  • Trong tháng 9 và 10 năm 2015, cùng với chuyên gia Nhật bản, dự án đã tiến hành xây dựng, biên soạn bộ công cụ điều tra, bao gồm 4 biểu mẫu điều tra và 5 tài liệu hướng dẫn.
  • Sau khi biên soạn bộ công cụ, nhóm điều tra thực địa tiến hành điều tra thử nghiệm tại Yên Bái, bao gồm các hoạt động tổ chức hội thảo lấy ý kiến, thu thập thông tin và điều tra thử tại huyện Mù Cang Chải. 27 hộ dân đã được phỏng vấn về tình hình sản xuất chăn nuôi, 31 mẫu tai lợn bản địa được thu thập nhằm phục vụ phân tích di truyền, đa dạng sinh học, mức độ thuần chủng.

hp1

 

  • Đã tổ chức 09 ngày tập huấn cho cán bộ điều tra về bộ công cụ thu thập thông tin thực địa gồm cả lý thuyết và thực hành, họp rút kinh nghiệm. Đoàn học viên của Viện (25 người) và đối tác Nhật Bản (02 người), cán bộ thú y huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã tới 3 xã trên địa bàn huyện Mai Châu gồm xã Tân Mai, Hang Kia và Pà Cò nhằm thực hành, khảo sát tình tình chăn nuôi nông hộ lợn bản địa, phỏng vấn 33 hộ dân tại các xã này về tình hình chăn nuôi và thu thập mẫu mô tai (43 mẫu) lợn bản địa.

hp2

  • Tháng 11 năm 2015, dự án đã tiến hành điều tra thu thập thông tin tại 2 huyện Thanh Sơn và Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Đoàn đã làm việc tại 5 xã gồm Thượng Cửu, Đông Cửu (huyện Thanh Sơn); xã Kim Thượng, Tân Sơn, Xuân Sơn (huyện Tân Sơn) nhằm khảo sát, phỏng vấn 60 hộ chăn nuôi và thu thập mẫu mô tai (60 con) lợn bản địa.

hp3

  • Cùng với hoạt động đánh giá tổng thể chăn nuôi lợn bản địa tại Hòa bình, Dự án đã tiến hành thu thập mẫu sinh học của 270 mẫu sinh học thuộc 6 huyện Đà Bắc, Tân Lạc Lạc Sơn, Cao Phong, Kỳ Sơn và TP Hòa Bình.
  • Cho đến hết năm 2015, 373 mẫu sinh học đã được thu thập từ các giống lợn bản địa tại Hòa Bình, Phú Thọ và Yên Bái.

hp4

Tin liên quan

Khởi động việc bảo quản đông lạnh tinh trùng...

Một trong những kết quả của Dự án là thiết lập một ngân hàng đông lạnh dựa trên việc phân tích các giống lợn bản...

Tập huấn cán bộ thú y địa phương tại Đà Bắc,...

Từ ngày 29/8/2017 đến ngày 1/9/2017, nhóm cán bộ dự án thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam – PGS.TS. Nguyễn Văn Thanh,...

Tiến sĩ Hayashi thăm các hộ mô hình ở xã Cao Sơn,...

?ã g?n m?t n?m k? t? khi D? án b?t ??u làm vi?c v?i các h? mô hình ? xã Cao S?n, huy?n ?à B?c thu?c t?nh Hoà Bình. Hi?n t?i, có 6 h? mô hình,...
 Jerseys China