Hoạt động Hợp phần 1

Kết quả bước đầu điều tra tình hình chăn nuôi lợn bản địa và lấy mẫu sinh học trên lợn.

  • Trong tháng 9 và 10 năm 2015, cùng với chuyên gia Nhật bản, dự án đã tiến hành xây dựng, biên soạn bộ công cụ điều tra, bao gồm 4 biểu mẫu điều tra và 5 tài liệu hướng dẫn.
  • Sau khi biên soạn bộ công cụ, nhóm điều tra thực địa tiến hành điều tra thử nghiệm tại Yên Bái, bao gồm các hoạt động tổ chức hội thảo lấy ý kiến, thu thập thông tin và điều tra thử tại huyện Mù Cang Chải. 27 hộ dân đã được phỏng vấn về tình hình sản xuất chăn nuôi, 31 mẫu tai lợn bản địa được thu thập nhằm phục vụ phân tích di truyền, đa dạng sinh học, mức độ thuần chủng.

hp1

 

  • Đã tổ chức 09 ngày tập huấn cho cán bộ điều tra về bộ công cụ thu thập thông tin thực địa gồm cả lý thuyết và thực hành, họp rút kinh nghiệm. Đoàn học viên của Viện (25 người) và đối tác Nhật Bản (02 người), cán bộ thú y huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã tới 3 xã trên địa bàn huyện Mai Châu gồm xã Tân Mai, Hang Kia và Pà Cò nhằm thực hành, khảo sát tình tình chăn nuôi nông hộ lợn bản địa, phỏng vấn 33 hộ dân tại các xã này về tình hình chăn nuôi và thu thập mẫu mô tai (43 mẫu) lợn bản địa.

hp2

  • Tháng 11 năm 2015, dự án đã tiến hành điều tra thu thập thông tin tại 2 huyện Thanh Sơn và Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Đoàn đã làm việc tại 5 xã gồm Thượng Cửu, Đông Cửu (huyện Thanh Sơn); xã Kim Thượng, Tân Sơn, Xuân Sơn (huyện Tân Sơn) nhằm khảo sát, phỏng vấn 60 hộ chăn nuôi và thu thập mẫu mô tai (60 con) lợn bản địa.

hp3

  • Cùng với hoạt động đánh giá tổng thể chăn nuôi lợn bản địa tại Hòa bình, Dự án đã tiến hành thu thập mẫu sinh học của 270 mẫu sinh học thuộc 6 huyện Đà Bắc, Tân Lạc Lạc Sơn, Cao Phong, Kỳ Sơn và TP Hòa Bình.
  • Cho đến hết năm 2015, 373 mẫu sinh học đã được thu thập từ các giống lợn bản địa tại Hòa Bình, Phú Thọ và Yên Bái.

hp4

Related Articles

Biosecurity efforts to protect Vietnamese native pig resourses...

Our Project is engaged in breeding previous Vietnamese native pigs for the purpose of preserving and utilizing native pig resources. The Northern Mountainous...

2nd Training of Model Farmers were Organized in 5 Communes, Da Bac,...

Due to the tropical storm Wipha, the 2nd training of model farmers could not be organized in 5 communes of Da Bac, as scheduled on 4-7 August 2019, with...

The Project undertook semen cryopreservation in Binh Thuan on 16 June...

Normally, target boars are brought from the Province and semen cryopreservation is done with ejaculated sperm in Hanoi. This year, however, due to the outbreak...