Hội thảo xây dựng KH hoạt động 2019-2020 và Họp Ban QLDA lần thứ 9

Hội thảo xây dựng kế hoạch hoạt động năm thứ 5 của dự án (2019-2020) và Cuộc họp Ban Quản lý dự án lần thứ 9 đã được phối hợp tổ chức tại tỉnh Hòa Bình từ 22-24/8/2018.

Thành phần tham dự bao gồm các thành viên Ban QLDA cùng toàn thể các cán bộ thực hiện của 4 Hợp phần của Việt Nam và Nhật Bản.

Trước khi trình bày kết quả thảo luận với Ban QLDA, mỗi Hợp phần đã có hơn một ngày làm việc nhóm để xác định chiến lược chính cho năm thứ 5 của dự án, nêu bật các hoạt động sẽ thực hiện cùng mốc thời gian, đồng thời cập nhật bản Kế hoạch hoạt động phiên bản 2 để giám sát.

 

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc dự án, Viện Trưởng Viện Chăn nuôi

Phiên thảo luận nhóm

Hợp phần 1 

Hợp phần 3 

Hợp phần 4 

Hợp phần 2

 

Một số vấn đề quan trọng còn tồn tại của dự án cũng đã được thảo luận tại cuộc họp Ban QLDA lần thứ 9 ngày 24/8/2018 nhằm tìm các giải pháp khả thi trong thời gian tới như nhập khẩu thuốc gây mê cho hoạt động cấy truyền phôi, chuẩn bị xuất khẩu lợn bản địa VN sang Nhật, thủ tục miễn thuế cho các thiết bị bổ sung của dự án…

Tin liên quan

Các nỗ lực về an toàn sinh học nhằm bảo vệ nguồn...

Dự án của chúng tôi có hoạt động nhân giống các lợn bản địa Việt Nam với mục đích bảo tồn và sử dụng các nguồn...

Tập huấn hộ mô hình lần thứ 2 cho 5 xã huyện Đà...

Do cơn bão nhiệt đới Wipha, đợt tập huấn lần 2 cho các hộ mô hình đã không thể tổ chức được tại 5 xã huyện Đà...

Dự án tiến hành bảo quản đông lạnh tinh trùng...

Thông thường, Dự án sẽ cử người đến các tỉnh được lựa chọn để mua và vận chuyển lợn đực về Hà Nội khai thác...