Hội thảo xây dựng KH hoạt động 2019-2020 và Họp Ban QLDA lần thứ 9

Hội thảo xây dựng kế hoạch hoạt động năm thứ 5 của dự án (2019-2020) và Cuộc họp Ban Quản lý dự án lần thứ 9 đã được phối hợp tổ chức tại tỉnh Hòa Bình từ 22-24/8/2018.

Thành phần tham dự bao gồm các thành viên Ban QLDA cùng toàn thể các cán bộ thực hiện của 4 Hợp phần của Việt Nam và Nhật Bản.

Trước khi trình bày kết quả thảo luận với Ban QLDA, mỗi Hợp phần đã có hơn một ngày làm việc nhóm để xác định chiến lược chính cho năm thứ 5 của dự án, nêu bật các hoạt động sẽ thực hiện cùng mốc thời gian, đồng thời cập nhật bản Kế hoạch hoạt động phiên bản 2 để giám sát.

 

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc dự án, Viện Trưởng Viện Chăn nuôi

Phiên thảo luận nhóm

Hợp phần 1 

Hợp phần 3 

Hợp phần 4 

Hợp phần 2

 

Một số vấn đề quan trọng còn tồn tại của dự án cũng đã được thảo luận tại cuộc họp Ban QLDA lần thứ 9 ngày 24/8/2018 nhằm tìm các giải pháp khả thi trong thời gian tới như nhập khẩu thuốc gây mê cho hoạt động cấy truyền phôi, chuẩn bị xuất khẩu lợn bản địa VN sang Nhật, thủ tục miễn thuế cho các thiết bị bổ sung của dự án…

Tin liên quan

Hội thảo quốc tế: “Dịch tả lợn châu Phi: Hiện...

Hội thảo quốc tế về dịch tả lợn châu Phi được tổ chức tại Học viện Nông nghiệp ngày 24 tháng 4 năm 2019. Viện Nghiên...

Cuộc họp Ban QLDA lần thứ 11 ngày 24 tháng 4 năm 2019

Cuộc họp Ban QLDA lần thứ 11 được tổ chức vào ngày 24 tháng 4 năm 2019 với sự tham gia của các thành viên Ban QL và các...

Lấy mẫu máu các con lợn đang được nuôi ở trung...

  Nhóm chuyên gia Nhật Bản và Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) đã tiến hành lấy mẫu máu định kì tại Trung tâm...
 Jerseys China