Hội thảo xây dựng KH hoạt động 2019-2020 và Họp Ban QLDA lần thứ 9

Hội thảo xây dựng kế hoạch hoạt động năm thứ 5 của dự án (2019-2020) và Cuộc họp Ban Quản lý dự án lần thứ 9 đã được phối hợp tổ chức tại tỉnh Hòa Bình từ 22-24/8/2018.

Thành phần tham dự bao gồm các thành viên Ban QLDA cùng toàn thể các cán bộ thực hiện của 4 Hợp phần của Việt Nam và Nhật Bản.

Trước khi trình bày kết quả thảo luận với Ban QLDA, mỗi Hợp phần đã có hơn một ngày làm việc nhóm để xác định chiến lược chính cho năm thứ 5 của dự án, nêu bật các hoạt động sẽ thực hiện cùng mốc thời gian, đồng thời cập nhật bản Kế hoạch hoạt động phiên bản 2 để giám sát.

 

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc dự án, Viện Trưởng Viện Chăn nuôi

Phiên thảo luận nhóm

Hợp phần 1 

Hợp phần 3 

Hợp phần 4 

Hợp phần 2

 

Một số vấn đề quan trọng còn tồn tại của dự án cũng đã được thảo luận tại cuộc họp Ban QLDA lần thứ 9 ngày 24/8/2018 nhằm tìm các giải pháp khả thi trong thời gian tới như nhập khẩu thuốc gây mê cho hoạt động cấy truyền phôi, chuẩn bị xuất khẩu lợn bản địa VN sang Nhật, thủ tục miễn thuế cho các thiết bị bổ sung của dự án…

Tin liên quan

Đoàn Giám sát của JICA Hội sở sang thăm và làm việc...

Ngày 4 đến 8 tháng 12 năm 2018, JICA Hội sở đã cử đoàn giám sát sang Việt Nam nhằm kiểm tra tiến độ của các hoạt động...

Họp Ban Chỉ đạo dự án lần thứ 4

Cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án lần thứ 4 được tổ chức tại Viện Chăn nuôi vào ngày 7/6/2018 với sự tham dự của các...

Thí nghiệm cấy truyền phôi lần đầu tiên đã được...

Thí nghiệm cấy truyền phôi lần đầu tiên đã được thực hiện thành công bởi TS. Kikuchi (NARO, NB) và TS. Phan Lê Sơn (VCN)...
 Jerseys China