Hội thảo xây dựng KH hoạt động 2019-2020 và Họp Ban QLDA lần thứ 9

Hội thảo xây dựng kế hoạch hoạt động năm thứ 5 của dự án (2019-2020) và Cuộc họp Ban Quản lý dự án lần thứ 9 đã được phối hợp tổ chức tại tỉnh Hòa Bình từ 22-24/8/2018.

Thành phần tham dự bao gồm các thành viên Ban QLDA cùng toàn thể các cán bộ thực hiện của 4 Hợp phần của Việt Nam và Nhật Bản.

Trước khi trình bày kết quả thảo luận với Ban QLDA, mỗi Hợp phần đã có hơn một ngày làm việc nhóm để xác định chiến lược chính cho năm thứ 5 của dự án, nêu bật các hoạt động sẽ thực hiện cùng mốc thời gian, đồng thời cập nhật bản Kế hoạch hoạt động phiên bản 2 để giám sát.

 

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc dự án, Viện Trưởng Viện Chăn nuôi

Phiên thảo luận nhóm

Hợp phần 1 

Hợp phần 3 

Hợp phần 4 

Hợp phần 2

 

Một số vấn đề quan trọng còn tồn tại của dự án cũng đã được thảo luận tại cuộc họp Ban QLDA lần thứ 9 ngày 24/8/2018 nhằm tìm các giải pháp khả thi trong thời gian tới như nhập khẩu thuốc gây mê cho hoạt động cấy truyền phôi, chuẩn bị xuất khẩu lợn bản địa VN sang Nhật, thủ tục miễn thuế cho các thiết bị bổ sung của dự án…

Tin liên quan

Trao thưởng cho các hộ chăn nuôi mô hình thực hiện...

Một cuộc họp tổng kết thường niên đã được tổ chức tại Hòa Bình vào ngày 10 tháng 12 năm 2019. Cuộc họp có sự tham...

Hoàn thành bảo quản đông lạnh tinh trùng của 6 tỉnh...

Hoạt động của dự án về bảo quản đông lạnh tinh trùng lợn đực bản địa được bắt đầu vào tháng 10 năm 2018. Sau một...

Thăm Quan hệ thống ngân hàng gen ở Tsukuba (ngày 2 tháng...

Nhóm cán bộ của Viện Chăn Nuôi do Giám đốc Dự án và đại diện của Bộ NN & PTNT dẫn đầu đã đến thăm hệ thống...