Hội nghị tổng kết công tác 2017 tại Hòa Bình

Hội nghị tổng kết công tác thực hiện dự án năm 2017 đã được tổ chức tại Đà Bắc, Hòa Bình vào ngày 12/12/2017, bao gồm các báo cáo về 6 nội dung hoạt động của dự án đã triển khai kể từ cuộc họp khởi đồng vào tháng 8.

Thành phần tham dự bao gồm 90 hộ mô hình của 6 xã tại huyện Đà Bắc, đại diện Ban Quản lý dự án và Văn phòng JICA NIAS.

Kế hoạch trong năm 2018 gồm hai hoạt động chính sẽ được triển khai, đó là: 

(1) Hỗ trợ các nhóm hộ mô hình chăn nuôi lợn bản đại với việc mua lợn nái và lợn đực giống.

(2) Thành lập một hợp tác xã về sản xuất và tiêu thụ lợn bản địa tại 6 nhóm hộ mô hình chăn nuôi hiện có.

20171212_092519 canada goose jacke herren canada goose jacke herren

Tin liên quan

Đoàn Giám sát của JICA Hội sở sang thăm và làm việc...

Ngày 4 đến 8 tháng 12 năm 2018, JICA Hội sở đã cử đoàn giám sát sang Việt Nam nhằm kiểm tra tiến độ của các hoạt động...

Hội thảo xây dựng KH hoạt động 2019-2020 và Họp...

Hội thảo xây dựng kế hoạch hoạt động năm thứ 5 của dự án (2019-2020) và Cuộc họp Ban Quản lý dự án lần thứ 9 đã...

Họp Ban Chỉ đạo dự án lần thứ 4

Cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án lần thứ 4 được tổ chức tại Viện Chăn nuôi vào ngày 7/6/2018 với sự tham dự của các...
 Jerseys China