Hoạt động nghiên cứu ngắn hạn tại Nhật Bản – tháng 6 năm 2016

Vào tháng sáu 2016, hai khóa ?ào t?o ng?n h?n ?ã ???c th?c hi?n ? Tsukuba, Nh?t B?n, bao g?m:
(1) “Ch?n ?oán b?nh truy?n nhi?m” t? 26 tháng Sáu ??n 23 Tháng 7, ?ào t?o cho 3 cán b? c?a ??i h?c Nông nghi?p Vi?t Nam (VNUA).

July 12nd Nga in Necropsy

VNUA Phuong July 16.2

(2) “Ch?n nuôi và xây d?ng th??ng hi?u” t? ngày 26 tháng sáu ??n ngày 9 tháng 7, ?ào t?o cho 6 cán b? c?a t?nh Hòa Bình.

DSC01361

DSC01370 michael kors tasche michael kors tasche

Tin liên quan

Họp Ban Quản lý dự án lần thứ 8

Cuộc họp Ban Quản lý dự án lần 8  được tổ chức tại Viện Chăn nuôi vào ngày 26/04/2018, nhằm rà soát tiến độ thực...

Hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động của HP2 tại HVNN

Từ ngày 23/4 – 4/5/2018 hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động của HP2 cho phòng thí nghiệm tại Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam....

Thu thập mẫu máu định kỳ giám sát dịch bệnh tại...

Theo kế hoạch định kỳ hàng quý, các cán bộ của Học viện Nông nghiệp VN phối hợp cùng chuyên gia Viện Thú y Nhật Bản...
 Jerseys China