Hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động của HP2 tại HVNN

Từ ngày 23/4 – 4/5/2018 hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động của HP2 cho phòng thí nghiệm tại Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam.

Mục đích của hoạt động này là chia sẻ và và nâng cao tỷ lệ phôi nang tạo ra qua kỹ thuật IVF và cloning dựa trên kinh nghiệm của nhóm chuyên gia Nhật Bản, bên cạnh đó giúp cho học viên bà Nguyễn Thị Nhiên học hỏi thêm kinh nghiệm của các bên tham gia vào Dự án này.

Thu mẫu trứng sau nuôi cấy 46h phục vụ cho kỹ thuật Cloning

Nhiên VNUA.2

 

Nhiên VNUA.3

 

Chuẩn bị kim cho CloningNhiên VNUA.4

Loại nhân

Nhiên VNUA

 

Tin liên quan

Các nỗ lực về an toàn sinh học nhằm bảo vệ nguồn...

Dự án của chúng tôi có hoạt động nhân giống các lợn bản địa Việt Nam với mục đích bảo tồn và sử dụng các nguồn...

Ngày 13 tháng 3 năm 2019, Dự án đã tiến hành thí...

Lần thí nghiệm cấy truyền phôi lần thứ 5 được thực hiện tại Trung tâm Bảo tồn thuộc Viện Chăn nuôi vào ngày 13 tháng...

Hội thảo xây dựng KH hoạt động 2019-2020 và Họp...

Hội thảo xây dựng kế hoạch hoạt động năm thứ 5 của dự án (2019-2020) và Cuộc họp Ban Quản lý dự án lần thứ 9 đã...