Giới thiệu chung

Trong những thập kỷ gần đây, để nâng cao năng suất và sản lượng chăn nuôi lợn đồng thời đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng của xã hội, các giống lợn ngoại nhập có năng suất cao được sử dụng rộng rãi, đặc biệt trong chăn nuôi quy mô lớn và trung bình. Tại nhiều địa phương, các giống lợn bản địa bị lai tạp thậm chí nhiều giống đã bị mất hẳn. Ở các vùng còn khó khăn, vùng sâu, vùng xa chăn nuôi lợn bản địa còn khá phổ biến. Các giống lợn bản địa này tuy năng suất chăn nuôi thấp nhưng chúng có khả năng chịu đựng kham khổ, phù hợp với điều kiện và phương thức chăn nuôi tại địa phương và chúng đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Năm (05) giống lợn bản địa được cho là đã bị tuyệt chủng trong số 26 giống lợn nội được phát hiện và công bố cho đến thời điểm hiện tại, 9 giống được nhà nước đưa vào danh sách cần quản lý và ưu tiên bảo vệ. Từ quan điểm về đa dạng sinh học, việc bảo tồn các giống lợn nội là một nhiệm vụ rất cấp thiết. Việc xây dựng các biện pháp bền vững nhằm cải thiện sinh kế cho các hộ chăn nuôi lợn quy mô nhỏ cũng cần được ưu tiên.

gioi thieu chung-bando

Thông qua Dự án hợp tác quốc tế chung giữa Việt Nam và Nhật Bản, một hệ thống bảo tồn đông lạnh và quản lý nguồn di truyền các giống lợn nội được thành lập. Qua đó, các giống lợn nội của Việt Nam sẽ được nhận dạng, các biện pháp thực hành chăn nuôi tốt sẽ được giới thiệu nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi và giá trị gia tăng đóng góp vào việc bảo tồn và sử dụng bền vững các giống lợn nội.

Nằm trong chương trình SATREPS, Dự án cũng sẽ tiến hành các hoạt động nghiên cứu nâng cao. Xác định các quẩn thể lợn bản địa có ít hoặc không chứa gene vi rút nội sinh (PERV), kết quả này sẽ đóng vai trò trong việc áp dụng nghiên cứu cấy ghép nội tạng khác loài từ lợn bản địa. Từ những kết quả nghiên cứu tiên tiến, giá trị gia tăng từ chăn nuôi lợn bản địa sẽ được nâng cao ngoài những đóng góp về nghiên cứu và áp dụng trong y sinh học.

SATREPS là một chương trình của chính phủ Nhật Bản nhằm thúc đẩy các hợp tác nghiên cứu quốc tế. Chương trình được cấu thành với sự hợp tác giữa JST- cơ quan cung cấp các quỹ nghiên cứu cạnh tranh cho các dự án khoa học và công nghệ, và JICA- cơ quan cung cấp viện trợ phát triển (ODA). Dựa trên nhu cầu của các nước đang phát triển, chương trình sẽ được thiết kế để tiếp cận và giải quyết các vấn đề toàn cầu và hướng tới các kết quả nghiên cứu có lợi ích thiết thực cho cả cộng đồng.

gioi thieu du an

Tin liên quan

Tóm tắt dự án

Tên dự án Thành lập Ngân hàng gen đông lạnh cho các giống lợn bản địa của Việt Nam và Phát triển hệ thống chăn nuôi...