Dự án tiến hành bảo quản đông lạnh tinh trùng tại tỉnh Bình Thuận từ 16/6 -1/7/2019

Thông thường, Dự án sẽ cử người đến các tỉnh được lựa chọn để mua và vận chuyển lợn đực về Hà Nội khai thác tinh. Tuy nhiên, trong đợt mua lợn đực tại Bình Thuận, Dự án phải thực hiện khai thác tinh ngay tại địa phương do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi. 05 lợn đực mua từ 3 xã thuộc tỉnh Bình Thuận cho 784 cọng tinh với tỉ lệ tinh trùng sống sau đông lạnh trên 30% và thậm chí lên tới 40%. Các cọng tinh đã được chuyển về bảo quản tại Phòng Thí nghiệm Trọng điểm, Viện Chăn Nuôi.

Trong thời gian tới, Dự án sẽ tiến hành khảo sát mua lợn đực và khai thác tinh tại 02 tỉnh thành gồm Quảng Ngãi và Quảng Ninh.

Tin liên quan

Hội thảo Tổng kết dự án được tổ chức tại...

Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2020 — Hội thảo Phổ biến cuối cùng (Tổng kết) của Dự án SATREPS “Thành lập hệ thống...

Trao thưởng cho các hộ chăn nuôi mô hình thực hiện...

Một cuộc họp tổng kết thường niên đã được tổ chức tại Hòa Bình vào ngày 10 tháng 12 năm 2019. Cuộc họp có sự tham...

Hoàn thành bảo quản đông lạnh tinh trùng của 6 tỉnh...

Hoạt động của dự án về bảo quản đông lạnh tinh trùng lợn đực bản địa được bắt đầu vào tháng 10 năm 2018. Sau một...