Đoàn Giám sát của JICA Hội sở sang thăm và làm việc với Dự án

Ngày 4 đến 8 tháng 12 năm 2018, JICA Hội sở đã cử đoàn giám sát sang Việt Nam nhằm kiểm tra tiến độ của các hoạt động Dự án sau đợt Đánh giá giữa kì vào tháng 11 năm 2017 và xác nhận với phía đối tác Việt Nam những ưu tiên cần triển khai trong năm tới trước khi kết thúc Dự án vào tháng 5 năm 2020. Đoàn Giám sát của JICA Hội sở đã làm việc với ba cơ quan thực hiện Dự án bao gồm Viện Chăn Nuôi, Viện Công nghệ Sinh học và Học viện Nông nghiệp, đồng thời đi thực địa tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

 

Cùng thời gian đó, Dự án tổ chức hội thảo khoa học lần thứ 2 và cuộc họp Ban Quản lý Dự án lần thứ 10. Hội thảo khoa học lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 11 năm 2017 và mỗi nhóm nghiên cứu đã báo cáo tóm tắt các hoạt động của mình cũng như tiến độ thực hiện Dự án trong một năm.

 

Hệ thống ngân hàng tinh trùng đông lạnh do Viện Chăn nuôi thực hiện dự kiến sẽ được mở rộng thành hệ thống quốc gia của Việt Nam. Để làm được điều này, sự hỗ trợ và ủng hộ của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn là vô cùng cần thiết.

 

 

Đoàn đi thăm các hộ mô hình tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Tin liên quan

Các nỗ lực về an toàn sinh học nhằm bảo vệ nguồn...

Dự án của chúng tôi có hoạt động nhân giống các lợn bản địa Việt Nam với mục đích bảo tồn và sử dụng các nguồn...

Tập huấn hộ mô hình lần thứ 2 cho 5 xã huyện Đà...

Do cơn bão nhiệt đới Wipha, đợt tập huấn lần 2 cho các hộ mô hình đã không thể tổ chức được tại 5 xã huyện Đà...

Dự án tiến hành bảo quản đông lạnh tinh trùng...

Thông thường, Dự án sẽ cử người đến các tỉnh được lựa chọn để mua và vận chuyển lợn đực về Hà Nội khai thác...