Đoàn Giám sát của JICA Hội sở sang thăm và làm việc với Dự án

Ngày 4 đến 8 tháng 12 năm 2018, JICA Hội sở đã cử đoàn giám sát sang Việt Nam nhằm kiểm tra tiến độ của các hoạt động Dự án sau đợt Đánh giá giữa kì vào tháng 11 năm 2017 và xác nhận với phía đối tác Việt Nam những ưu tiên cần triển khai trong năm tới trước khi kết thúc Dự án vào tháng 5 năm 2020. Đoàn Giám sát của JICA Hội sở đã làm việc với ba cơ quan thực hiện Dự án bao gồm Viện Chăn Nuôi, Viện Công nghệ Sinh học và Học viện Nông nghiệp, đồng thời đi thực địa tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

 

Cùng thời gian đó, Dự án tổ chức hội thảo khoa học lần thứ 2 và cuộc họp Ban Quản lý Dự án lần thứ 10. Hội thảo khoa học lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 11 năm 2017 và mỗi nhóm nghiên cứu đã báo cáo tóm tắt các hoạt động của mình cũng như tiến độ thực hiện Dự án trong một năm.

 

Hệ thống ngân hàng tinh trùng đông lạnh do Viện Chăn nuôi thực hiện dự kiến sẽ được mở rộng thành hệ thống quốc gia của Việt Nam. Để làm được điều này, sự hỗ trợ và ủng hộ của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn là vô cùng cần thiết.

Thăm và làm việc với các hộ mô hình tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Hội thảo Báo cáo Khoa học lần thứ 2 tổ chức ngày 6 tháng 12 năm 2018 tại Viện Chăn Nuôi

 

Tin liên quan

Cuộc họp Ban QLDA lần thứ 11 ngày 24 tháng 4 năm 2019

Cuộc họp Ban QLDA lần thứ 11 được tổ chức vào ngày 24 tháng 4 năm 2019 với sự tham gia của các thành viên Ban QL và các...

Hội thảo xây dựng KH hoạt động 2019-2020 và Họp...

Hội thảo xây dựng kế hoạch hoạt động năm thứ 5 của dự án (2019-2020) và Cuộc họp Ban Quản lý dự án lần thứ 9 đã...

Họp Ban Chỉ đạo dự án lần thứ 4

Cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án lần thứ 4 được tổ chức tại Viện Chăn nuôi vào ngày 7/6/2018 với sự tham dự của các...
 Jerseys China