Đoàn Đánh giá giữa kỳ và Cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án lần thứ 3

Đoàn đánh giá giữa kỳ do JICA, JST (Nhật Bản và Bộ NNPTNT phối hợp đã tiến hành đánh giá giữa kỳ dự án từ 23/10 – 08/11/2017.

Theo như báo cáo của đoàn đánh giá thì tiến độ và các kết quả đạt được đến thời điểm giữa kỳ của dự án nhìn chung là phù hợp. Phía dự án cần thực hiện, triển khai các nội dung kiến ngị của đoàn đánh đánh giá trong nửa giai đoạn sau của dự án. Các kiến nghị của đoàn bao gồm: 

  • Theo như Nghị định số 59 của CP, cả hai tổ chức thực hiện dự án của Việt Nam và Nhật Bản sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau để tiến hành ngay các bước cần thiết để được cấp giấy phép từ các bộ ngành có thẩm quyền như Bộ NNPTNN và/hoặc Bộ TNMT cho phép Dự án tiếp cận và sự dụng nguồn gen cần thiết cho các hoạt động dự án.
  • Dự án sẽ nghiên cứu hiệu quả chi phí của việc can thiệp trong chăn nuôi liên quan đến thức ăn, chi phí và hiệu quả của việc phổ biến kiến thức cũng như chuẩn bị số tay hướng dẫn chăn nuôi tại địa phương,
  • Các đơn vị thực hiện dự án phía Việt Nam sẽ xây dựng chiến lược bảo tồn và sử dụng động vật bản địa của Việt Nam để tham vấn với các cơ quan chức năng, Bộ NN và PTNT và Bộ TN & MT, vào cuối giai đoạn dự án và Dự án sẽ cung cấp các biện pháp để duy trì và vận hành hệ thống ngân hàng gen với chi phí ước tính cần thiết cho việc thu thập mẫu, phân tích gen, bảo quản đông lạnh… và các quy tắc cho việc sử dụng hệ thống ngân hàng gen.

 

Kết quả của đoàn đánh giá giữa kỳ đã được trình bày tại cuộc họp Ban chỉ đoạn dự án lần thứ 3 được tổ chức vào ngày 07/11/0017 tại Viện Chăn nuôi. Các đại diện của Bộ NNPTNT, Bộ TNMT và Bộ KHCN cũng đã tham dự cuộc họp này.

 

TS. Shuichi ASANUMA, Trưởng đoàn đánh giá (Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Ban, JICA) 

IMG_1165

TS. Yoichiro INOUE (Cố vấn đánh giá)

IMG_1171

Ông Kensuke KODAIRA (Tổ chức Khoa học và Kỹ thuật Nhật Bản, JST) 

IMG_1173

Ông Nguyễn Anh Minh (Phó Vụ trưởng Vụ HTQT, Bộ NNPTNT) và TS. Shuichi ASANUMA, Trưởng đoàn đánh g

cùng ký vào Biên Biên bản đánh giá giữa kỳ tài cuộc hợp Ban chỉ đạo dự án lần thứ 3 .

IMG_1183

 

IMG_1184

canada goose sale canada goose sale

Tin liên quan

Hội thảo quốc tế: “Dịch tả lợn châu Phi: Hiện...

Hội thảo quốc tế về dịch tả lợn châu Phi được tổ chức tại Học viện Nông nghiệp ngày 24 tháng 4 năm 2019. Viện Nghiên...

Cuộc họp Ban QLDA lần thứ 11 ngày 24 tháng 4 năm 2019

Cuộc họp Ban QLDA lần thứ 11 được tổ chức vào ngày 24 tháng 4 năm 2019 với sự tham gia của các thành viên Ban QL và các...

Lấy mẫu máu các con lợn đang được nuôi ở trung...

  Nhóm chuyên gia Nhật Bản và Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) đã tiến hành lấy mẫu máu định kì tại Trung tâm...
 Jerseys China