Danh sách chương trình đào tạo năm 2016

STT Tên khóa tập huấn Số lượng Cơ sở cử đi đào tạo Cơ sở đào tạo Số lượng Thời gian
1 Chẩn đoán bệnh 3 NIAH VNUA 3 1 tháng (26/6 -23/7/2016)
3 Quản lý dữ liệu 1 NIAS-J NIAS-V 1 2 tháng (11-12/2016)
6 Lai huỳnh quang tại chỗ 1 NIAS-J NIAS-V 1 4 tháng (1/9 -28/12/2016)
8 Nhân bản 2 Tokushima Univ IBT, NIAS-V 2 5 tháng (9/5 -30/9/2016 và 1/10 – 18/2/2017)
9 Chăn nuôi và xây dựng thương hiệu 6 NIAH/Itochu Hòa Bình 6 2 tuần (26/6 -9/ 7/2016)

Tin liên quan

Tập huấn hộ mô hình lần thứ 2 cho 5 xã huyện Đà...

Do cơn bão nhiệt đới Wipha, đợt tập huấn lần 2 cho các hộ mô hình đã không thể tổ chức được tại 5 xã huyện Đà...

Khóa tập huấn cho các hộ nông dân mô hình được...

  Từ năm 2017 đến nay, Chi cục Thú y Hòa Bình đã và đang hỗ trợ 5 xã của huyện Đà Bắc bao gồm Mường Chiềng, Đoàn...

Hội thảo xây dựng công thức thức ăn chăn nuôi...

Ngày 28/2/2018, Hợp phần 4 đã tổ chức một buổi Hội thảo xây dựng công thức thức ăn chăn nuôi tại Hòa Bình. Mục đích...