Danh sách chương trình đào tạo năm 2016

Danh sách ch??ng trình ?ào t?o n?m 2015

STT Tên khóa t?p hu?n S? l??ng C? s? c? ?i ?ào t?o C? s? ?ào t?o S? l??ng Th?i gian
1 Ch?n ?oán b?nh 3 NIAH VNUA 3 1 tháng (26/6 -23/7/2016)
3 Qu?n lý d? li?u 1 NIAS-J NIAS-V 1 2 tháng (11-12/2016)
6 Lai hu?nh quang t?i ch? 1 NIAS-J NIAS-V 1 4 tháng (1/9 -28/12/2016)
8 Nhân b?n 2 Tokushima Univ IBT, NIAS-V 2 5 tháng (9/5 -30/9/2016 và 1/10 – 18/2/2017)
9 Ch?n nuôi và xây d?ng th??ng hi?u 6 NIAH/Itochu Hòa Bình 6 2 tu?n (26/6 -9/ 7/2016)

michael kors tasche michael kors tasche

Tin liên quan

Hội thảo xây dựng công thức thức ăn chăn nuôi...

Ngày 28/2/2018, Hợp phần 4 đã tổ chức một buổi Hội thảo xây dựng công thức thức ăn chăn nuôi tại Hòa Bình. Mục đích...

Tập huấn cho các hộ mô hình lần 5 tại Đà Bắc

Được tổ chức định kỳ, từ 25-27/12/2017, 15 hộ mô hình tại xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình lại được tham...

Tập huấn cán bộ thú y địa phương tại Đà Bắc,...

Từ ngày 29/8/2017 đến ngày 1/9/2017, nhóm cán bộ dự án thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam – PGS.TS. Nguyễn Văn Thanh,...
 Jerseys China