Danh sách chương trình đào tạo năm 2015

Danh sách chương trình đào tạo năm 2015

STT Tên khóa tập huấn Số lượng Cơ sở cử đi đào tạo Cơ sở đào tạo Học viên Số lượng Thời gian
1 Đông lạnh tinh trùng 1 NIAS-J NIAS-V Phan Lê Sơn 1 1 tháng (21 tháng 2 đến 19 tháng 3)
2 RT-PCR 1 NIAS-J NIAS-V Lưu Quang Minh 1 1 tháng (21 tháng 2 đến 19 tháng 3)
3 Microsatellite 1 NIAS-J NIAS-V Nguyễn Văn Ba 1 1 tháng (21 tháng 2 đến 19 tháng 3)
4 Sản xuất phôi In vitro 1 NILGS/NIAS-J IBT Nguyễn Thị Hồng 1 1 tháng (21 tháng 2 đến 19 tháng 3)

Tin liên quan

Tập huấn hộ mô hình lần thứ 2 cho 5 xã huyện Đà...

Do cơn bão nhiệt đới Wipha, đợt tập huấn lần 2 cho các hộ mô hình đã không thể tổ chức được tại 5 xã huyện Đà...

Khóa tập huấn cho các hộ nông dân mô hình được...

  Từ năm 2017 đến nay, Chi cục Thú y Hòa Bình đã và đang hỗ trợ 5 xã của huyện Đà Bắc bao gồm Mường Chiềng, Đoàn...

Hội thảo xây dựng công thức thức ăn chăn nuôi...

Ngày 28/2/2018, Hợp phần 4 đã tổ chức một buổi Hội thảo xây dựng công thức thức ăn chăn nuôi tại Hòa Bình. Mục đích...