Danh sách chương trình đào tạo năm 2015

Danh sách ch??ng trình ?ào t?o n?m 2015

STT Tên khóa t?p hu?n S? l??ng C? s? c? ?i ?ào t?o C? s? ?ào t?o H?c viên S? l??ng Th?i gian
1 ?ông l?nh tinh trùng 1 NIAS-J NIAS-V Phan Lê S?n 1 1 tháng (21 tháng 2 ??n 19 tháng 3)
2 RT-PCR 1 NIAS-J NIAS-V L?u Quang Minh 1 1 tháng (21 tháng 2 ??n 19 tháng 3)
3 Microsatellite 1 NIAS-J NIAS-V Nguy?n V?n Ba 1 1 tháng (21 tháng 2 ??n 19 tháng 3)
4 S?n xu?t phôi In vitro 1 NILGS/NIAS-J IBT Nguy?n Th? H?ng 1 1 tháng (21 tháng 2 ??n 19 tháng 3)

canada goose sale canada goose sale

Tin liên quan

Hội thảo xây dựng công thức thức ăn chăn nuôi...

Ngày 28/2/2018, Hợp phần 4 đã tổ chức một buổi Hội thảo xây dựng công thức thức ăn chăn nuôi tại Hòa Bình. Mục đích...

Tập huấn cho các hộ mô hình lần 5 tại Đà Bắc

Được tổ chức định kỳ, từ 25-27/12/2017, 15 hộ mô hình tại xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình lại được tham...

Tập huấn cán bộ thú y địa phương tại Đà Bắc,...

Từ ngày 29/8/2017 đến ngày 1/9/2017, nhóm cán bộ dự án thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam – PGS.TS. Nguyễn Văn Thanh,...
 Jerseys China