THÔNG TIN DỰ ÁN

Giới thiệu chung

Trong những thập kỷ gần đây, để nâng cao năng suất và sản lượng chăn nuôi lợn đồng thời đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng của xã hội, các giống lợn ngoại nhập có năng suất cao được sử dụng rộng rãi, đặc biệt trong chăn nuôi quy mô lớn và trung …

Read more→

Tóm tắt dự án

Tên dự án Thành lập Ngân hàng gen đông lạnh cho các giống lợn bản địa của Việt Nam và Phát triển hệ thống chăn nuôi lợn bền vững bảo vệ đa dạng sinh học Nhà tài trợ: Chính phủ Nhật Bản Đơn vị thực hiện   Thời gian thực hiện: 5/5/2015 – 4/5/2020 (5 …

Read more→