Hoạt động nổi bật

Hội thảo Tổng kết dự án được tổ chức tại Viện Chăn nuôi, ngày 3/3/2020

Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2020 — Hội thảo Phổ biến cuối cùng (Tổng kết) của Dự án SATREPS “Thành lập hệ thống ngân hàng gen đông lạnh cho các giống lợn bản địa Việt Nam và phát triển hệ thống chăn nuôi bền vững để bảo vệ đa dạng sinh học” được …

Read more→

Trao thưởng cho các hộ chăn nuôi mô hình thực hiện tốt nhất tại Hòa Bình (10/12/2019)

Một cuộc họp tổng kết thường niên đã được tổ chức tại Hòa Bình vào ngày 10 tháng 12 năm 2019. Cuộc họp có sự tham dự của Giám đốc Sở NN & PTNT Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đà Bắc, Giám đốc Dự án, đại diện của chuyên gia …

Read more→

Hoàn thành bảo quản đông lạnh tinh trùng của 6 tỉnh (tháng 11/2019)

Hoạt động của dự án về bảo quản đông lạnh tinh trùng lợn đực bản địa được bắt đầu vào tháng 10 năm 2018. Sau một năm, việc bảo quản đông lạnh của tất cả sáu (6) tỉnh đã được hoàn thành. 7.121 cọng rạ từ 30 con lợn đực của 6 tỉnh Lào Cai, …

Read more→

Thăm Quan hệ thống ngân hàng gen ở Tsukuba (ngày 2 tháng 12 năm 2019)

Nhóm cán bộ của Viện Chăn Nuôi do Giám đốc Dự án và đại diện của Bộ NN & PTNT dẫn đầu đã đến thăm hệ thống ngân hàng gen tại NARO và RIKEN BioResource Center Cell Bank tại Tsukuba, Nhật Bản vào ngày 2 tháng 12 năm 2019. Kể từ tháng 2 năm 2019 …

Read more→

Trình bày tại Hội nghị quốc tế FATTY PIG lần thứ 5 tại Okinawa (27-29 tháng 11 năm 2019)

Tám thành viên Dự án phía Việt Nam, phối hợp với các thành viên Dự án Nhật Bản, đã trình bày kết quả của Dự án tại Hội nghị quốc tế FATTY PIG lần thứ 5 tổ chức tại Okinawa, 27-29 tháng 11 năm 2019. Ba trong số họ đã có phần thuyểt trình cũng …

Read more→

Đánh giá cuối kỳ dự án được tiến hành từ 17-31/10/2019

Đánh giá cuối kỳ chung của Dự án được thực hiện từ ngày 17-31 tháng 10 năm 2019. Mục đích của đợt đánh giá là đánh giá các kết quả của Dự án từ năm tiêu chí đánh giá (mức độ phù hợp, hiệu quả, hữu hiệu, tác động và tính bền vững), thảo luận …

Read more→

Các nỗ lực về an toàn sinh học nhằm bảo vệ nguồn lợn bản địa Việt Nam khỏi Dịch tả Lợn Châu Phi.

Dự án của chúng tôi có hoạt động nhân giống các lợn bản địa Việt Nam với mục đích bảo tồn và sử dụng các nguồn lợn bản địa. Trung Tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi tại Thái Nguyên, một đơn vị trực thuộc Viện Chăn Nuôi đã thực hiện nhân …

Read more→

Tập huấn hộ mô hình lần thứ 2 cho 5 xã huyện Đà Bắc , Hòa Bình, tháng 8/2019

Do cơn bão nhiệt đới Wipha, đợt tập huấn lần 2 cho các hộ mô hình đã không thể tổ chức được tại 5 xã huyện Đà Bắc như lịch trình ngày 4-7 tháng 8/2019, vì toàn bộ đường từ Hòa Bình đi Đà Bắc đã đóng. Trong khi chờ đợi mở đường lại, nhóm …

Read more→

Dự án tiến hành bảo quản đông lạnh tinh trùng tại tỉnh Bình Thuận từ 16/6 -1/7/2019

Thông thường, Dự án sẽ cử người đến các tỉnh được lựa chọn để mua và vận chuyển lợn đực về Hà Nội khai thác tinh. Tuy nhiên, trong đợt mua lợn đực tại Bình Thuận, Dự án phải thực hiện khai thác tinh ngay tại địa phương do ảnh hưởng của dịch tả lợn …

Read more→

Cuộc họp Ban quản lý dự án lần thứ 12 và Hội nghị Tập huấn quản lý dự án tại Thanh Hóa, 18-19 tháng 7, 2019

Cuộc họp Ban QLDA lần thứ 12 và Hội nghị Tập huấn Quản lý dự án đã được tổ chức tại tỉnh Thanh Hóa trong 2 ngày 18-19 tháng 7, 2019. Hội nghị tập huấn thường được tổ chức một năm một lần cho các cán bộ phía Việt Nam của dự án, cũng như …

Read more→