Hợp phần 1

Hoàn thành bảo quản đông lạnh tinh trùng của 6 tỉnh (tháng 11/2019)

Hoạt động của dự án về bảo quản đông lạnh tinh trùng lợn đực bản địa được bắt đầu vào tháng 10 năm 2018. Sau một năm, việc bảo quản đông lạnh của tất cả sáu (6) tỉnh đã được hoàn thành. 7.121 cọng rạ từ 30 con lợn đực của 6 tỉnh Lào Cai, …

Read more→

Dự án tiến hành bảo quản đông lạnh tinh trùng tại tỉnh Bình Thuận từ 16/6 -1/7/2019

Thông thường, Dự án sẽ cử người đến các tỉnh được lựa chọn để mua và vận chuyển lợn đực về Hà Nội khai thác tinh. Tuy nhiên, trong đợt mua lợn đực tại Bình Thuận, Dự án phải thực hiện khai thác tinh ngay tại địa phương do ảnh hưởng của dịch tả lợn …

Read more→

Khởi động việc bảo quản đông lạnh tinh trùng (14 tháng 2 năm 2019)

Một trong những kết quả của Dự án là thiết lập một ngân hàng đông lạnh dựa trên việc phân tích các giống lợn bản địa Việt Nam. Tính từ năm 2015 là thời điểm bắt đầu Dự án, Dự án đã thu thập khoảng 2.033 mẫu mô tai của 32 giống lợn bản địa …

Read more→

Điều tra nguồn gen lợn bản địa và lấy mẫu sinh học tại tỉnh Sơn La – Điện Biên

Từ ngày 20/10 đến 6/11 năm 2016, nhóm nghiên cứu thực địa của dự án đã tiến hành điều tra và thu thập mẫu sinh học của các giống lợn Bản địa trên địa bàn 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên, hai tỉnh được cho là còn nhiều lợn bản địa được người dân …

Read more→

Các hoạt động lấy mẫu

Trong suốt thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2016, nhóm nghiên cứu thực địa của NIAS-V đã tiến hành các hoạt động lấy mẫu ở các tỉnh như Hà Giang, Quảng Ninh, Bình Thuận, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, với tổng số mẫu tai là 480 mẫu.

Read more→

Hoạt động Hợp phần 1

Kết quả bước đầu điều tra tình hình chăn nuôi lợn bản địa và lấy mẫu sinh học trên lợn. Trong tháng 9 và 10 năm 2015, cùng với chuyên gia Nhật bản, dự án đã tiến hành xây dựng, biên soạn bộ công cụ điều tra, bao gồm 4 biểu mẫu điều tra và …

Read more→