Các hoạt động khác

An toàn sinh học đã được tăng cường bằng việc xây dựng hố khử trùng tại Trung tâm Thái Nguyên, ngày 27 tháng 3 năm 2019

Trong bối cảnh dịch tả lợn Châu Phi (ASF) đang lây lan nhanh tại Việt Nam, tỉnh Thái Nguyên cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của dịch này. Nhằm bảo vệ đàn lợn sinh sản của Dự án, hố sát khuẩn đã được xây dựng tại cửa ra vào của Trung tâm trên Thái Nguyên. …

Read more→

Mời thầu Cung cấp trang thiết bị – 2016

  D? án JICA-SATREPS Vi?n Ch?n nuôi kính m?i các ??n v? quan tâm tham gia cung c?p trang thi?t b? cho khu v?c nuôi l?n cách ly t?i Trung tâm Nghiên c?u và Phát tri?n Ch?n nuôi Mi?n Núi. H?n cu?i n?p báo giá 10/12/2016. Liên h? v?n phòng d? án ?? có thông …

Read more→