Những phôi nang lợn Bản đầu tiên từ hệ thống tạo phôi in vitro của dự án

Trong khuôn khổ nội dung tạo phôi in vitro lợn bản địa, thí nghiệm đầu tiên về thụ tinh ống nghiệm trứng lợn Bản sử dụng tinh lợn Bản đã được thực hiện với thành công vượt hơn dự kiến: TS. Tamas Somfai cùng với các đồng nghiệp của Viện Công nghệ sinh học đã tạo được phôi nang lợn Bản thuần với tỷ lệ cao (20-25%) và một vài phôi nang thậm chí đã có thể phát triển ra ngoài màng sáng (nghĩa là phôi rất khỏe mạnh) với hệ thống tạo phôi đang được phát triển của dự án. Một số phôi giai đoạn hợp tử và phôi nang cũng đã được đông lạnh với sự hợp tác của Viện Chăn nuôi nhằm tạo nguồn lưu trữ phôi đông lạnh cho dự án, sẵn sàng nguồn phôi để cấy chuyển vào lợn nhận khi hệ thống thí nghiệm về nội dung này được thiết lập đầy đủ.

20170615_103330 20170615_103603 bl.ibt.2017.06.14 hatched.bl.ibt.2017.06.15

Tin liên quan

35126872_2124059374532310_8842423835157331968_o

Họp Ban Chỉ đạo dự án lần thứ 4

Cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án lần thứ 4 được tổ chức tại Viện Chăn nuôi vào ngày 7/6/2018 với sự tham dự của các...
35076991_2123514177920163_6322211839899860992_n

Thí nghiệm cấy truyền phôi lần đầu tiên đã được...

Thí nghiệm cấy truyền phôi lần đầu tiên đã được thực hiện thành công bởi TS. Kikuchi (NARO, NB) và TS. Phan Lê Sơn (VCN)...
Nhiên VNUA.1

Hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động của HP2 tại HVNN

Từ ngày 23/4 – 4/5/2018 hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động của HP2 tại phòng thí nghiệm của Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam....