Những phôi nang lợn Bản đầu tiên từ hệ thống tạo phôi in vitro của dự án

Trong khuôn khổ nội dung tạo phôi in vitro lợn bản địa, thí nghiệm đầu tiên về thụ tinh ống nghiệm trứng lợn Bản sử dụng tinh lợn Bản đã được thực hiện với thành công vượt hơn dự kiến: TS. Tamas Somfai cùng với các đồng nghiệp của Viện Công nghệ sinh học đã tạo được phôi nang lợn Bản thuần với tỷ lệ cao (20-25%) và một vài phôi nang thậm chí đã có thể phát triển ra ngoài màng sáng (nghĩa là phôi rất khỏe mạnh) với hệ thống tạo phôi đang được phát triển của dự án. Một số phôi giai đoạn hợp tử và phôi nang cũng đã được đông lạnh với sự hợp tác của Viện Chăn nuôi nhằm tạo nguồn lưu trữ phôi đông lạnh cho dự án, sẵn sàng nguồn phôi để cấy chuyển vào lợn nhận khi hệ thống thí nghiệm về nội dung này được thiết lập đầy đủ.

20170615_103330 20170615_103603 bl.ibt.2017.06.14 hatched.bl.ibt.2017.06.15

Tin liên quan

MTR in IBT

Đoàn Đánh giá giữa kỳ và Cuộc họp Ban Chỉ đạo...

Đoàn Đánh giá giữa kỳ do JICA, JST (Nhật Bản) và Bộ NNPTNT phối hợp đã tiến hành đánh giá giữa kỳ dự án từ 23/10 –...
IMG_3948

Hội thảo Báo cáo kết quả khoa học của Dự án

Ngày 6/11/2017, Hội thảo Báo cáo kết quả khoa học của Dự án đã được tổ chức tại Viện Chăn nuôi với sự tham dự của...
IMG_1420 (2)

Hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch 2017 tại...

Ngày 10/08/2017, tại huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình đã diễn ra Hội nghị nhằm tuyên bố triển khai các hoạt động liên quan...