Những phôi nang lợn Bản đầu tiên từ hệ thống tạo phôi in vitro của dự án

Trong khuôn khổ nội dung tạo phôi in vitro lợn bản địa, thí nghiệm đầu tiên về thụ tinh ống nghiệm trứng lợn Bản sử dụng tinh lợn Bản đã được thực hiện với thành công vượt hơn dự kiến: TS. Tamas Somfai cùng với các đồng nghiệp của Viện Công nghệ sinh học đã tạo được phôi nang lợn Bản thuần với tỷ lệ cao (20-25%) và một vài phôi nang thậm chí đã có thể phát triển ra ngoài màng sáng (nghĩa là phôi rất khỏe mạnh) với hệ thống tạo phôi đang được phát triển của dự án. Một số phôi giai đoạn hợp tử và phôi nang cũng đã được đông lạnh với sự hợp tác của Viện Chăn nuôi nhằm tạo nguồn lưu trữ phôi đông lạnh cho dự án, sẵn sàng nguồn phôi để cấy chuyển vào lợn nhận khi hệ thống thí nghiệm về nội dung này được thiết lập đầy đủ.

20170615_103330 20170615_103603 bl.ibt.2017.06.14 hatched.bl.ibt.2017.06.15

Tin liên quan

Giới thiệu một số kết quả khoa học của dự án tại...

Các kết quả của thí nghiệm về thụ tinh ống nghiệm sử dụng tinh lợn Bản đông lạnh và thí nghiệm đông lạnh trứng...
Van 2

Cập nhật một số hoạt động thuộc Hợp phần 2 của...

Tính đến tháng 5/2017, Phòng TNTĐ Công nghệ tế bào động vật – Viện Chăn nuôi đã tiến hành tiếp nhận và lắp đặt một...
hayashi 3

Tiến sĩ Hayashi thăm các hộ mô hình ở xã Cao Sơn,...

Đã gần một năm kể từ khi Dự án bắt đầu làm việc với các hộ mô hình ở xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc thuộc tỉnh Hoà...