Mời thầu Cung cấp trang thiết bị – 2016

 

Dự án JICA-SATREPS Viện Chăn nuôi kính mời các đơn vị quan tâm tham gia cung cấp trang thiết bị cho khu vực nuôi lợn cách ly tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Miền Núi.

Hạn cuối nộp báo giá 10/12/2016.

Liên hệ văn phòng dự án để có thông tin chi tiết:

Địa chỉ: Phòng 203, Viện Chăn Nuôi, số 9 Tân Phong, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 043 2121518 | Email satreppignias@gmail.com

Trân trọng thông báo.