Hoạt động Hợp phần 2

Xây dựng phương pháp bảo tồn đông lạnh trứng và phôi các giống lợn nội.

Trong năm 2015, hoạt động Xây dựng phương pháp bảo tồn đông lạnh trứng và phôi các giống lợn nội được bố trí kinh phí để thử nghiệm một số quy trình phục vụ cho thu thập và nuôi cấy trứng, kết quả đã thực hiện như sau:

  • Thu được 83 buồng trứng lợn từ lò mổ đủ tiêu chuẩn sử dụng cho các thí nghiệm nghiên cứu. Từ 83 buồng trứng lợn thu ở lò mổ đủ tiêu chuẩn sử dụng cho các thí nghiệm nghiên cứu, bằng phương pháp chọc hút thu được 1743 tế bào trứng trong đó có: 623 tế bào trứng loại A, B; 1120 tế bào trứng loại C, D.

hoat-dong

  • Đông lạnh giải đông tế bào trứng lợn, phôi lợn in vitro thu từ buồng trứng lò mổ: Từ 623 tế bào trứng lợn loại A, B thu từ buồng trứng lò mổ; sử dụng 200 tế bào trứng cho đông lạnh và 423 tế bào trứng cho tạo phôi in vitro sử dụng cho đông lạnh. Các tế bào trứng được đông lạnh bằng phương pháp thủy tinh hóa ở giai đoạn túi mầm (ngay sau khi thu và lựa chọn từ buồng trứng lò mổ); bảo quản trong nitơ lỏng trong vòng 1 tuần; sau đó giải đông đánh giá chất lượng. Kết quả cho thấy tỷ lệ tế bào trứng lợn có hình thái bình thường; thành thục trở lại sau đông lạnh giải đông còn thấp (<40%).

hoat-dong1

  • Từ 423 tế bào trứng lợn loại A, B thu từ buồng trứng lò mổ, nuôi thành thục và thụ tinh in vitro. Đánh giá sự thành thục in vitro của tế bào trứng dựa trên sự giãn nở của lớp tế bào cumulus bao xung quanh và sự đồng đều của khối tế bào chất. Kết quả cho thấy tỷ lệ tế bào trứng lợn thành thục in vitro cũng như tỷ lệ tế bào trứng lợn phân chia ở ngày thứ 1 sau thụ tinh còn thấp (<50%). Thu được 91 phôi lợn in vitro đủ tiêu chuẩn sử dụng cho đông lạnh; những phôi lợn này được đông lạnh bằng phương pháp thủy tinh hóa, bảo quản trong nitơ lỏng trong vòng 1 tuần; sau đó giải đông đánh giá chất lượng. Kết quả cho thấy tỷ lệ phôi có hình thái bình thường và phát triển trở lại sau đông lạnh – giải đông thấp (<30%).

 

 

Tin liên quan

20170929_143913

Giới thiệu một số kết quả khoa học của dự án tại...

Các kết quả của thí nghiệm về thụ tinh ống nghiệm sử dụng tinh lợn Bản đông lạnh và thí nghiệm đông lạnh trứng...

Tập huấn cán bộ thú y địa phương

Từ ngày 29/8/2017 đến ngày 1/9/2017, nhóm cán bộ dự án thuộc Học Viện Nông nghiệp Việt Nam – PGS.TS. Nguyễn Văn Thanh,...
20170615_103330

Những phôi nang lợn Bản đầu tiên từ hệ thống...

Trong khuôn khổ nội dung tạo phôi in vitro lợn bản địa, thí nghiệm đầu tiên về thụ tinh ống nghiệm trứng lợn Bản sử...