Họp Ban quản lý dự án (BQLDA) lần thứ 2.

Cuộc họp BQLDA lần thứ 2 đã được tổ chức tại Viện Chăn nuôi vào ngày 14/04/2016 với sự tham dự của 28 đại biểu, bao gồm văn phòng JICA Việt Nam, đại diện từ 9 cơ quan, tổ chức tham gia triển khai dự án từ phía Nhật Bản và Việt Nam. BQLDA tổ chức họp hàng quý, và đây là cuộc họp đầu tiên trong năm 2016. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về những kết quả đạt được trong năm 2015 và kế hoạch thực hiện trong năm 2016.

Ngoài ra, một số vấn đề quan trọng khác cũng được đề cập như thủ tục Phê duyệt danh mục dự án của Chính phủ, thủ tục miễn thuế cho các thiết bị mua từ Nhật Bản, các khóa đào tạo ngắn hạn tại Nhật Bản, v.v

Tin liên quan

PMU41

Cuộc họp Ban quản lý dự án lần thứ 5

Sáng ngày 28 tháng 5 năm 2017, Ban Quản lý dự án JICA đã họp tại Viện Chăn nuôi  nhằm mục tiêu thông qua báo cáo tiến độ...
031317_0317_tlmvicc1.jpg

Đợt làm việc của chuyên gia dự án JICA tại Hòa...

Ngày 28/2/2017, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của chuyên gia đến từ trụ sở JICA từ Tokyo tới Việt Nam. BQL Dự...
122016_0200_Sinhhotkhoa1.jpg

Sinh hoạt khoa học chuyên đề “Xây dựng thương...

Ngày 16/12, tại Viện Chăn nuôi; BQLDA JICA SATREPS, nhóm nghiên cứu của Viện Chăn nuôi đã phối hợp tổ chức buổi sinh hoạt...