Đào tạo ngắn hạn tại Nhật Bản quý 1/2016

Từ ngày 21/02 đến 19/03/2016, tại thành phố Tsukuba, Nhật Bản đã đồng thời diễn ra 04 khóa đào tạo ngắn hạn cho các nghiên cứu viên phía Việt Nam. Các khóa đào tạo bao gồm: (1) Đông lạnh tinh trùng (2) PCR định lượng (3) Phân tích ADN vệ tinh và (4) Tạo phôi trong phòng thí nghiệm.

Tham gia các khóa đào tạo trên là 3 cán bộ của Viện Chăn nuôi và 1 cán bộ của Viện Công nghệ Sinh học (CNSH).

Một khóa đào tạo khác về Nhân bản lợn cho 01 cán bộ của Viện Chăn nuôi đang được tiến hành với thời gian 5 tháng từ 09/05 đến 30/09/2016 tại trường ĐH Tokushima, Nhật Bản

Tin liên quan

PMU41

Cuộc họp Ban quản lý dự án lần thứ 5

Sáng ngày 28 tháng 5 năm 2017, Ban Quản lý dự án JICA đã họp tại Viện Chăn nuôi  nhằm mục tiêu thông qua báo cáo tiến độ...
Van1

Khóa đào tạo ngắn hạn ở Nhật Bản về kỹ thuật...

Một trong những kết quả của Dự án là “phát triển các phương pháp bảo quản lạnh đối với trứng và phôi của lợn...
IMG_2555

Khóa tập huấn về kỹ thuật nhân bản vô tính

Từ ngày 1/12/2016 đến ngày 19/3/2017, Chị Nguyễn Thị Nhung – cán bộ của Viện công nghệ sinh học (IBT) đã được cử đến...