Danh sách chương trình đào tạo năm 2016

Danh sách chương trình đào tạo năm 2015

STT Tên khóa tập huấn Số lượng Cơ sở cử đi đào tạo Cơ sở đào tạo Số lượng Thời gian
1 Chẩn đoán bệnh 3 NIAH VNUA 3 1 tháng (26/6 -23/7/2016)
3 Quản lý dữ liệu 1 NIAS-J NIAS-V 1 2 tháng (11-12/2016)
6 Lai huỳnh quang tại chỗ 1 NIAS-J NIAS-V 1 4 tháng (1/9 -28/12/2016)
8 Nhân bản 2 Tokushima Univ IBT, NIAS-V 2 5 tháng (9/5 -30/9/2016 và 1/10 – 18/2/2017)
9 Chăn nuôi và xây dựng thương hiệu 6 NIAH/Itochu Hòa Bình 6 2 tuần (26/6 -9/ 7/2016)

Tin liên quan

Van1

Khóa đào tạo ngắn hạn ở Nhật Bản về kỹ thuật...

Một trong những kết quả của Dự án là “phát triển các phương pháp bảo quản lạnh đối với trứng và phôi của lợn...
IMG_2555

Khóa tập huấn về kỹ thuật nhân bản vô tính

Từ ngày 1/12/2016 đến ngày 19/3/2017, Chị Nguyễn Thị Nhung – cán bộ của Viện công nghệ sinh học (IBT) đã được cử đến...

Danh sách chương trình đào tạo năm 2015

Danh sách chương trình đào tạo năm 2015 STT Tên khóa tập huấn Số lượng Cơ sở cử đi đào tạo Cơ sở đào tạo Học viên...