Cuộc họp ban chỉ đạo dự án lần thứ 2 của dự án JICA-SATREPS

Nhằm tổng kết các hoạt động dự án năm 2015, thảo luận kế hoạch hoạt động năm 2016. Ngày 3 tháng 6 năm 2015, Ban Chỉ đạo dự án JICA-SATREPS (BCĐ) đã tổ chức cuộc họp ban chỉ đạo dự án lần thứ 2 tại trụ sở Viện Chăn nuôi.

Tham gia cuộc họp có các thành viên trong ban chỉ đạo dự án, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, đại diện văn phòng Jica tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Vụ Tài Chính – Bộ Nông nghiệp và PTNT; Chi cục Thú y tỉnh Hòa Bình, và các nhà khoa học, nghiên cứu viên tham gia thực hiện dự án từ các đơn vị nghiên cứu của Việt Nam và Nhật Bản.

Các đại biểu được nghe Phó Giám đốc Ban quản lý dự án trình bày các hoạt động và báo cáo kết quả thực hiện dự án trong năm 2015, đồng thời trình bày kế hoạch cho năm 2016.

Các thành viên ban chỉ đạo dự án và đại biểu tham dự đã thẳng thắn nêu ý kiến đánh giá về các kết quả đã đạt được, những khó khăn thách thức và kế hoạch thực hiện dự án trong năm tiếp theo.

Phát biểu tại cuộc họp, Giám đốc Ban Quản lý dự án cho biết mặc dù có những khó khăn nhất định trong bước đầu triển khai dự án, tuy nhiên các cán bộ khoa học và quản lý đã nỗ lực đạt được những kết quả theo như kế hoạch đề ra cho năm thứ 1 về cả nội dung khoa học và tổ chức quản lý. Trong năm hoạt động 2016, Dự án sẽ tập trung cho các hoạt động lấy mẫu thực địa, hoạt động xây dựng mô hình tại Hòa Bình và các hoạt động phòng thí nghiệm, hoạt động đào tạo. Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị tham gia dự án từ Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, Viện Công nghệ sinh học, Chi cục Thú y tỉnh Hòa Bình giải quyết các vấn đề khó khăn tồn đọng, từng bước triển khai dự án một cách có hiệu quả.

Tin liên quan

PMU41

Cuộc họp Ban quản lý dự án lần thứ 5

Sáng ngày 28 tháng 5 năm 2017, Ban Quản lý dự án JICA đã họp tại Viện Chăn nuôi  nhằm mục tiêu thông qua báo cáo tiến độ...
031317_0317_tlmvicc1.jpg

Đợt làm việc của chuyên gia dự án JICA tại Hòa...

Ngày 28/2/2017, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của chuyên gia đến từ trụ sở JICA từ Tokyo tới Việt Nam. BQL Dự...
122016_0200_Sinhhotkhoa1.jpg

Sinh hoạt khoa học chuyên đề “Xây dựng thương...

Ngày 16/12, tại Viện Chăn nuôi; BQLDA JICA SATREPS, nhóm nghiên cứu của Viện Chăn nuôi đã phối hợp tổ chức buổi sinh hoạt...