Chuyển giao kinh nghiệm về Bảo tồn đông lạnh

Các cán bộ nghiên cứu của Viện Chăn nuôi, Viện CNSH và Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã cùng làm việc với Ts. Tamas Somfai, thành viên phía Nhật bản thuộc Viện Nghiên cứu Chăn nuôi và Đồng cỏ, NARO tại phòng thí nghiệm Viện Chăn nuôi từ ngày 11-17/05/2016 để cập nhật và học tập các kỹ năng mới về bảo quản đông lạnh liên quan tới hoạt động 2.2 của dự án.

`

Đây là đợt tập huấn thứ 2 về “Tạo phôi trong phòng thí nghiệm” sau đợt đầu diễn ra vào tháng 1/2016

Tin liên quan

PMU41

Cuộc họp Ban quản lý dự án lần thứ 5

Sáng ngày 28 tháng 5 năm 2017, Ban Quản lý dự án JICA đã họp tại Viện Chăn nuôi  nhằm mục tiêu thông qua báo cáo tiến độ...
Van1

Khóa đào tạo ngắn hạn ở Nhật Bản về kỹ thuật...

Một trong những kết quả của Dự án là “phát triển các phương pháp bảo quản lạnh đối với trứng và phôi của lợn...
IMG_2555

Khóa tập huấn về kỹ thuật nhân bản vô tính

Từ ngày 1/12/2016 đến ngày 19/3/2017, Chị Nguyễn Thị Nhung – cán bộ của Viện công nghệ sinh học (IBT) đã được cử đến...