Hội nghị – Hội thảo

Hội thảo kết quả: “Đánh giá nhu cầu đào tạo của cán bộ chăn nuôi thú y, khuyến nông và các hộ chăn nuôi lợn bản địa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”

Ngày 16/12, tại Viện Chăn nuôi; BQL Dự án JICA SATREPS, nhóm nghiên cứu của Viện Chăn nuôi đã phối hợp tổ chức Hội thảo: “Đánh giá nhu cầu đào tạo của cán bộ chăn nuôi thú y, khuyến nông và các hộ chăn nuôi lợn bản địa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình” nhằm …

Read more→

Tập huấn “Nâng cao kỹ năng xây dựng và quản lý dự án, nhiệm vụ hợp tác quốc tế”

Nhằm cập nhật những văn bản và thông tin mới liên quan cũng như không ngừng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thực hiện và triển khai dự án dự án và nhiệm vụ hợp tác quốc tế, từ ngày 26 tháng 8 năm 2016, Ban Quản lý dự án(BQLDA) …

Read more→

Hội nghị chuyên đề về các giải pháp cho các dịch bệnh mới nổi và truyền từ động vật

Vào ngày 25 tháng 8 năm 2016, trong khuôn khổ Hội nghị chuyên đề về các giải pháp cho các dịch bệnh mới nổi và truyền từ động vật được tổ chức bởi VNUA, Tiến sĩ Miyazawa Kohtaro – Nghiên cứu viên cao cấp của Viện Thú y NARO, một thành viên mới của dự …

Read more→

Họp uỷ ban điều phối chung – JCC lần thứ 2

Cuộc họp JCC lần thứ 2 diễn ra tại NIAS-V vào ngày 03 tháng 6 năm 2016 với sự tham gia của các thành viên JCC, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Văn phòng JICA Việt Nam, Bộ TN & MT, Vụ Tài chính/Bộ NN & PTNT, Chi cục chăn nuôi thú …

Read more→

Cuộc họp ban chỉ đạo dự án lần thứ 2 của dự án JICA-SATREPS

Nhằm tổng kết các hoạt động dự án năm 2015, thảo luận kế hoạch hoạt động năm 2016. Ngày 3 tháng 6 năm 2015, Ban Chỉ đạo dự án JICA-SATREPS (BCĐ) đã tổ chức cuộc họp ban chỉ đạo dự án lần thứ 2 tại trụ sở Viện Chăn nuôi. Tham gia cuộc họp có …

Read more→

Họp Ban quản lý dự án (BQLDA) lần thứ 2.

Cuộc họp BQLDA lần thứ 2 đã được tổ chức tại Viện Chăn nuôi vào ngày 14/04/2016 với sự tham dự của 28 đại biểu, bao gồm văn phòng JICA Việt Nam, đại diện từ 9 cơ quan, tổ chức tham gia triển khai dự án từ phía Nhật Bản và Việt Nam. BQLDA tổ …

Read more→