Các hoạt động khác

Mời thầu Cung cấp trang thiết bị – 2016

  Dự án JICA-SATREPS Viện Chăn nuôi kính mời các đơn vị quan tâm tham gia cung cấp trang thiết bị cho khu vực nuôi lợn cách ly tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Miền Núi. Hạn cuối nộp báo giá 10/12/2016. Liên hệ văn phòng dự án để có thông …

Read more→