Cập nhật một số hoạt động thuộc Hợp phần 2 của dự án thực hiện tại Viện Chăn nuôi

Tính đến tháng 5/2017, Phòng TNTĐ Công nghệ tế bào động vật – Viện Chăn nuôi đã tiến hành tiếp nhận và lắp đặt một số thiết bị, phục vụ cho các hoạt động của Dự án. Thạc sỹ Nguyễn Thị Hương, Tiến sỹ Nguyễn Khánh Vân đã hoàn thành khóa học về nhân bản vô tính lợn và bảo quản lạnh tế bào trứng/phôi lợn tại Nhật Bản. Hiện nay Tiến sỹ Vân và Thạc sỹ Hương đang cùng các đồng nghiệp tiến hành hành các thí nghiệm về tạo phôi lợn nội nhân bản và bảo quản lạnh phôi/tế bào trứng lợn Landrace trên các thiết bị mới được cung cấp.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của hợp phần 2 trong khuôn khổ của dự án được thực hiện tại Phòng TNTĐ Công nghệ tế bào động vật – Viện Chăn nuôi.

Van 1 Van 2 Van 3

Tin liên quan

MTR in IBT

Đoàn Đánh giá giữa kỳ và Cuộc họp Ban Chỉ đạo...

Đoàn Đánh giá giữa kỳ do JICA, JST (Nhật Bản) và Bộ NNPTNT phối hợp đã tiến hành đánh giá giữa kỳ dự án từ 23/10 –...
IMG_3948

Hội thảo Báo cáo kết quả khoa học của Dự án

Ngày 6/11/2017, Hội thảo Báo cáo kết quả khoa học của Dự án đã được tổ chức tại Viện Chăn nuôi với sự tham dự của...
IMG_1420 (2)

Hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch 2017 tại...

Ngày 10/08/2017, tại huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình đã diễn ra Hội nghị nhằm tuyên bố triển khai các hoạt động liên quan...