Cập nhật một số hoạt động thuộc Hợp phần 2 của dự án thực hiện tại Viện Chăn nuôi

Tính đến tháng 5/2017, Phòng TNTĐ Công nghệ tế bào động vật – Viện Chăn nuôi đã tiến hành tiếp nhận và lắp đặt một số thiết bị, phục vụ cho các hoạt động của Dự án. Thạc sỹ Nguyễn Thị Hương, Tiến sỹ Nguyễn Khánh Vân đã hoàn thành khóa học về nhân bản vô tính lợn và bảo quản lạnh tế bào trứng/phôi lợn tại Nhật Bản. Hiện nay Tiến sỹ Vân và Thạc sỹ Hương đang cùng các đồng nghiệp tiến hành hành các thí nghiệm về tạo phôi lợn nội nhân bản và bảo quản lạnh phôi/tế bào trứng lợn Landrace trên các thiết bị mới được cung cấp.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của hợp phần 2 trong khuôn khổ của dự án được thực hiện tại Phòng TNTĐ Công nghệ tế bào động vật – Viện Chăn nuôi.

Van 1 Van 2 Van 3

Tin liên quan

35126872_2124059374532310_8842423835157331968_o

Họp Ban Chỉ đạo dự án lần thứ 4

Cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án lần thứ 4 được tổ chức tại Viện Chăn nuôi vào ngày 7/6/2018 với sự tham dự của các...
35076991_2123514177920163_6322211839899860992_n

Thí nghiệm cấy truyền phôi lần đầu tiên đã được...

Thí nghiệm cấy truyền phôi lần đầu tiên đã được thực hiện thành công bởi TS. Kikuchi (NARO, NB) và TS. Phan Lê Sơn (VCN)...
Nhiên VNUA.1

Hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động của HP2 tại HVNN

Từ ngày 23/4 – 4/5/2018 hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động của HP2 tại phòng thí nghiệm của Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam....