Cập nhật một số hoạt động của Dự án tại Viện Công nghệ sinh học

Đến tháng 5/2017, Viện Công nghệ sinh học đã tiến hành tiếp nhận và lắp đặt các thiết bị mới để nhanh chóng đưa vào hoạt động phục vụ Dự án. Hiện tại, Viện Công nghệ sinh học đang kiểm tra các lô tinh lợn Bản TLB-008, BAN-001 và BAN-002 kết quả của việc hợp tác với Viện Chăn nuôi (TS. Phan Lê Sơn – hợp phần 1) trong tháng 1 và tháng 2/2017. Hệ thống tạo phôi tại Viện CNSH hiện đang vận hành rất ổn định với tỷ lệ phôi nang trung bình 30% trên đối tượng lợn Landrace. Thạc sỹ Nguyễn Thị Nhung cũng đã hoàn thành khóa học về nhân bản vô tính tại Nhật Bản và đang cùng với các đồng nghiệp thiết lập hệ thống thiết bị nhân bản  mới.

Một số hình ảnh hoạt động của hợp phần 2 trong khuôn khổ dự án được tại Viện Công nghệ sinh học.

A Linh

Dat soi kinh

Tin liên quan

MTR in IBT

Đoàn Đánh giá giữa kỳ và Cuộc họp Ban Chỉ đạo...

Đoàn Đánh giá giữa kỳ do JICA, JST (Nhật Bản) và Bộ NNPTNT phối hợp đã tiến hành đánh giá giữa kỳ dự án từ 23/10 –...
IMG_3948

Hội thảo Báo cáo kết quả khoa học của Dự án

Ngày 6/11/2017, Hội thảo Báo cáo kết quả khoa học của Dự án đã được tổ chức tại Viện Chăn nuôi với sự tham dự của...
IMG_1420 (2)

Hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch 2017 tại...

Ngày 10/08/2017, tại huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình đã diễn ra Hội nghị nhằm tuyên bố triển khai các hoạt động liên quan...