Cập nhật một số hoạt động của Dự án tại Viện Công nghệ sinh học

Đến tháng 5/2017, Viện Công nghệ sinh học đã tiến hành tiếp nhận và lắp đặt các thiết bị mới để nhanh chóng đưa vào hoạt động phục vụ Dự án. Hiện tại, Viện Công nghệ sinh học đang kiểm tra các lô tinh lợn Bản TLB-008, BAN-001 và BAN-002 kết quả của việc hợp tác với Viện Chăn nuôi (TS. Phan Lê Sơn – hợp phần 1) trong tháng 1 và tháng 2/2017. Hệ thống tạo phôi tại Viện CNSH hiện đang vận hành rất ổn định với tỷ lệ phôi nang trung bình 30% trên đối tượng lợn Landrace. Thạc sỹ Nguyễn Thị Nhung cũng đã hoàn thành khóa học về nhân bản vô tính tại Nhật Bản và đang cùng với các đồng nghiệp thiết lập hệ thống thiết bị nhân bản  mới.

Một số hình ảnh hoạt động của hợp phần 2 trong khuôn khổ dự án được tại Viện Công nghệ sinh học.

A Linh

Dat soi kinh

Tin liên quan

Giới thiệu một số kết quả khoa học của dự án tại...

Các kết quả của thí nghiệm về thụ tinh ống nghiệm sử dụng tinh lợn Bản đông lạnh và thí nghiệm đông lạnh trứng...
20170615_103330

Những phôi nang lợn Bản đầu tiên từ hệ thống...

Trong khuôn khổ nội dung tạo phôi in vitro lợn bản địa, thí nghiệm đầu tiên về thụ tinh ống nghiệm trứng lợn Bản sử...
Van 2

Cập nhật một số hoạt động thuộc Hợp phần 2 của...

Tính đến tháng 5/2017, Phòng TNTĐ Công nghệ tế bào động vật – Viện Chăn nuôi đã tiến hành tiếp nhận và lắp đặt một...